Ga naar hoofdinhoud

Wat is een assistentiehond

Een assistentiehond is een hond die getraind werd of wordt om een persoon met een handicap of ziekte te begeleiden en die de zelfredzaamheid van die persoon verruimt. Dankzij een assistentiehond wordt ook de maatschappelijke integratie versterkt. “Assistentiehond” is de algemene overkoepelende term die wordt gehanteerd voor honden die opgeleid zijn om personen met een beperking te assisteren. Er bestaan namelijk meerdere types.
Al deze honden genieten van het recht op toegang.

Types Assistentiehond

De blindengeleidehonden zijn wellicht het langst bestaande type assistentiehonden. Zij worden opgeleid om personen met een visuele beperking te begeleiden. Ze ontwijken obstakels, geven niveauverschillen aan en zoeken oriëntatiepunten zoals een zebrapad, een deur of trap.

Hulphonden assisteren personen met een motorische beperking, vaak rolstoelgebruikers. Ze leren o.a. spullen oprapen die het baasje heeft laten vallen, deuren en kasten openen en sluiten, medicijnen of de telefoon aanbrengen, kledingstukken aan- of uittrekken, hulp halen in noodsituaties, …

Hoorhonden helpen mensen met een auditieve beperking. Zij maken hun baasje er o.a attent op wanneer iemand aan de deur belt, wanneer een sms ontvangen wordt, wanneer de kookwekker afloopt, de baby huilt… Zij kunnen hun baasje ook waarschuwen als er gevaar dreigt (bvb. bij rookalarm) door in een bepaalde houding te gaan liggen.

Meldhonden worden opgeleid om mensen met epilepsie of diabetes bij te staan.
Bij epilepsiehonden bestaan 2 soorten: een "seizure response dog" is opgeleid om één of meerdere belangrijke zaken te doen wanneer het baasje een epileptische aanval gehad heeft. Bv een alarmknop induwen, de persoon wakker maken, de telefoon of medicatie brengen.Sommige honden worden "seizure alert dog", dat betekent dat zij een aanval voelen aankomen en hun baasje op één of andere manier daarvan verwittigen. Dit waarschuwen op voorhand kan niet aangeleerd worden. Dit groeit als baasje en hond een goede band hebben.
Een diabeteshond is specifiek opgeleid voor mensen met diabetes of suikerziekte. Hij meldt zijn baasje wanneer diens suikergehalte te hoog of te laag is waardoor zijn baas op tijd zijn suikergehalte kan meten, zo nodig insuline kan spuiten en een coma kan voorkomen.

Autismehonden helpen personen met ASS binnen en/of buitenshuis om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen en een zo groot mogelijke zelfstandigheid te verwerven.

Daarnaast bestaan nog andere honden die een specifieke opleiding hebben genoten om personen met een zorgvraag te ondersteunen

Andere types opgeleide honden

Vanuit hun expertise leiden onze scholen ook andere types honden op. Echter deze honden worden geen assistentiehonden genoemd en genieten niet het recht op toegang.

Instellingshonden worden geplaatst in woonzorgcentra, rusthuizen, (psychiatrische) klinieken, … Ze dragen bij tot een betere levenskwaliteit voor de bewoners, bieden troost en steun, zijn een motivatie om te wandelen en kunnen ook ingezet worden tijdens ergotherapie, kinesitherapie, …

Sociale honden of buddyhonden worden toegewezen aan mensen met een beperking, ziekte of aandoening om hen binnenshuis gezelschap te honden en te ondersteunen.

Nog andere types honden zoals bv emotional support dogs, PTSS-honden, … worden momenteel niet door BADF leden opgeleid.