Ga naar hoofdinhoud

Overal welkom

Personen met een beperking nemen hun assistentiehond overal mee naartoe en mogen dus overal binnen met hun hond. De hond zal steeds een tuigje/jasje dragen en met een pasje en/of penning kan steeds aangetoond worden dat het om een geattesteerde assistentiehond gaat die moet toegelaten worden op publieke plaatsen zoals winkels, restaurants, openbare gebouwen, …

Sinds 1 januari 2014 is het in heel België wettelijk verboden om assistentiehonden in opleiding en geplaatste/werkende assistentiehonden te weigeren tot voor het publiek toegankelijke plaatsen.

Door de complexe structuur van België zijn er, afhankelijk van hun bevoegdheden, wetteksten opgemaakt door de Federale en Gewestelijke regeringen. Door de verschijning van de wijzigingen en de uitvoeringsbesluiten bij het Vlaams decreet is het "recht op toegang voor assistentiehonden en die in opleiding" uiteindelijk wettelijk geregeld in België. Klik hier voor meer uitleg bij de wetteksten.


Dit recht op toegang wordt ook ondersteund door de internationaal overkoepelende organen (ADI, ADEu, IGDF) waarvan de Belgische scholen lid zijn en de kwaliteitsstandaarden gezamenlijk worden onderschreven.

Toegang geweigerd?

Ondanks alles, is nog niet iedereen voldoende op de hoogte van het recht op toegang. In onze FAQ vind je een leidraad omtrent wat je kan doen als jouw assistentiehond niet binnen mag in een publiek toegankelijke plaats