Ga naar hoofdinhoud

Ons engagement, gratis

De leden van de BADF leiden assistentiehonden op om ze vervolgens te plaatsen bij mensen met een beperking (visueel, auditief, motorisch…) of aandoening (diabetes, epilepsie, autisme…). Dankzij hun trouwe helper zal hun zelfstandigheid/zelfredzaamheid vergroten en maatschappelijke integratie vergemakkelijken. Dit gebeurt conform het VN-verdrag van 13 december 2006 inzake de rechten van personen met een handicap (geratificeerd door België op 1 augustus 2009) betreffende de rechten van personen met een handicap. De leden engageren zich om deze honden steeds gratis toe te wijzen aan hun baasje en levenslang op te volgen.

De BADF zal steeds de belangen van de gebruikers van assistentiehonden en hun omgeving verdedigen en ondersteunen. Zo zullen we als woordvoerder van de sector bij de federale en regionale instanties steeds één gezamenlijk standpunt innemen. (Dit is o.a. van belang bij het opmaken en/of wijzigen van wetten, decreten, KB’s en MB’s).

Ondanks de bestaande wetgeving zijn er nog vaak problemen rond assistentiehonden, en met name rond het recht op toegang, meestal te wijten aan onwetendheid. In samenspraak met de betrokken sectoren en overheden zal de BADF voorlichtings- en sensibiliseringscampagnes begeleiden en ontwikkelen.

Kwaliteit, internationaal onderschreven

De BADF ziet er op toe dat de honden die geplaatst worden voldoen aan de accreditatienormen en vereisten van de internationale organisaties om zo te komen tot een algemene kwaliteitsgarantie.

ADI (Assistance Dogs International - European Chapter) is de overkoepelende wereldwijde organisatie van non-profit programma’s die assistentiehonden opleiden en plaatsen. Zij leggen de standaarden vast voor assistentiehonden in de hele wereld.

De IGDF (International Guide Dog Federation) is de organisatie die internationaal de scholen voor blindengeleidehonden groepeert, begeleidt en ondersteunt.

De leden van de BADF zijn steeds geaccrediteerd door minstens één van de internationale organisaties.

In Vlaanderen worden assistentiehondenscholen gemachtigd door CELMA (Cel Machtiging Assistentiehondenscholen) . In Wallonië gebeurt dit door AVIQ (l’Agence pour une Vie de Qualité) terwijl in Brussel de trainers worden gescreend door de diensen van het Verenigd College.